dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

6.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Mgr. Ing. Michal Bureš

Stáhnout vzor

Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel
Alfa s.r.o.
IČO: 123 45 432
se sídlem Vodičkova 12, Praha 1, PSČ: 110 00
právní forma společnost s ručením omezeným
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1234

tímto čestně prohlašuje, že je dodavatelem,

  • - který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu [§ 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ“)],
  • - vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů [§ 53 odst. 1 písm. d) ZVZ],
  • - který není v likvidaci [§ 53 odst. 1 písm. e) ZVZ],
  • - který ve vztahu ke spotřební dani nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
Nahrávám...
Nahrávám...