dnes je 24.7.2024

Input:

Vymezení zaměstnavatele

3.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.15.4.1 Vymezení zaměstnavatele

JUDr. Jan Přib

Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění, a organizační složka státu. Z předpisů důchodového pojištění vyplývá pro zaměstnavatele řada různých povinností uvedených v § 35a až 46 ZOPSZ (zejména se jedná o povinnost vést stanovené záznamy a evidence, předkládat evidenční listy důchodového pojištění a podávat předepsaná hlášení).

Pro příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění platí stanovená pravidla podle § 36 ZOPSZ. Podle těchto pravidel úkoly v důchodovém pojištění

Nahrávám...
Nahrávám...