dnes je 13.7.2024

Input:

Vyhrazená elektrická technická zařízení

29.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.5.4
Vyhrazená elektrická technická zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Působnost vyhlášky

Vyhrazená elektrická technická zařízení v působnosti SÚIP jsou určena vyhláškou č. 73/2010 Sb. Vyhláška se nevztahuje na zdravotnické prostředky, na organizace a technická zařízení, které nejsou v působnosti dozoru podle § 3 odst. 2 zákona č. 174/1968 Sb.

Definice vyhrazených el. zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení jsou zařízení

  • pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,

  • určená pro ochranu před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Zařazení do tříd a skupin

Vyhláška zařazuje v příloze č. 1 el. zařízení do tříd a skupin.

Třída I. 

Skupina A – zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,

Skupina B – na pracovištích z hlediska úrazu el. proudem zvlášť nebezpečných,

Skupina C – v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních,

Skupina D – ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob,

Skupina E – pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny u skupin A–D.

Třída II. – ostatní el. zařízení rozdělená do 9 skupin A–J.

Bezpečnostní požadavky

Příloha č. 2 obsahuje dále uvedené bezpečnostní požadavky pro vyhrazená elektrická technická zařízení.

Bezpečnostní požadavky se považují za splněné u výrobků stanovených pro posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb. a příslušných prováděcích nařízení vlády.

Oprávnění

Oprávnění podle § 6a) odst. 1c) zákona č. 174/1968 Sb. potřebují organizace a fyzické osoby, které podnikaní v oboru vyhrazených elektrických zařízení mají jako hlavní činnost.

Oprávnění pro provádění revizí, montáží, oprav a zkoušek el. zařízení je podmínkou pro získání živnostenského listu (zákon č. 455/1991 Sb., příloha 2) na

Nahrávám...
Nahrávám...