dnes je 20.6.2024

Input:

Vozidla vypůjčená a na finanční leasing

23.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.10.1
Vozidla vypůjčená a na finanční leasing

Ing. Zdeněk Morávek

V praxi se lze celkem běžně setkat s případy, kdy podnikatel využívá vypůjčené vozidlo. Institut výpůjčky je upraven v § 2193 a násl. NOZ, smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Znamená to tedy, že výpůjčka je vždy zásadně bezplatná. Kromě toho NOZ upravuje také výprosu, a to v § 2189 a násl. NOZ. Přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, a účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká výprosa.

Z pohledu praxe lze předpokládat, že častěji bude využíván institut výpůjčky, protože v případě bezplatného přenechání vozidla bude nejspíše ujednána doba i účel užívání věci. V té souvislosti je potom nutné doplnit, že obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého. Při potřebě mimořádných nákladů může vypůjčitel věc předat půjčiteli, aby je vynaložil sám. Nechce-li nebo nemůže-li půjčitel tak učinit a vynaloží-li mimořádné náklady v nezbytném rozsahu sám vypůjčitel, náleží mu náhrada jako nepřikázanému jednateli, k tomu blíže § 3006 a násl. NOZ.

Z pohledu daňových nákladů při využití vozidla na základě smlouvy o výpůjčce nebo výprose potom dle bodu 3 § 24 odst. 2 písm. k) ZDP platí, že u silničního motorového vozidla užívaného na základě smlouvy o výpůjčce nebo smlouvy o výprose lze jako daňové uznat náklady ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. V případě těchto vozidel tedy nelze uplatnit sazbu základní náhrady, tu ZDP přiznává zejména vlastníkům vozidel, nepřiznává se proto ani vypůjčiteli ani výprosníkovi.

Současně doplňme, že na vozidla ve výpůjčce nebo výprose nelze uplatnit paušální výdaj na dopravu, jak totiž vyplývá z § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za tři vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu. Mezi tato vozidla nelze vozidla ve výpůjčce nebo výprose zahrnout.

Mezi daňové lze zahrnout také běžné provozní výdaje a výdaje na drobné opravy a údržbu, pokud budou souviset s provozem vypůjčeného vozidla. Jednoznačnou podmínkou je, aby tyto výdaje byly v odpovídajícím poměru s počtem ujetých kilometrů a dobou využití tohoto vozidla. Problémy by tak neměly být např. s výměnou oleje, opotřebovaných brzdových destiček, stěračů, chladicí kapaliny atd.

Podnikatel na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené se svým otcem užívá ke své podnikatelské činnosti vozidlo, a to po dobu 2 měsíců, během opravy svého vozidla. Po dobu užívání tohoto vozidla bylo nutné provést přezutí na zimní pneumatiky, doplnit chladicí kapalinu a vyměnit opotřebované stěrače. Dále bylo rozhodnuto, že do automobilu bude doplněna přední a zadní parkovací kamera a parkovací senzory, výdaje na toto vybavení činily 35 000 Kč.

Podnikatel bude jako daňové výdaje uplatňovat náhradu za spotřebované pohonné hmoty v návaznosti na počet ujetých km. Dále může jako daňové uplatnit první skupinu vyjmenovaných nákladů, které souvisejí

Nahrávám...
Nahrávám...