dnes je 25.7.2024

Input:

Uznání dluhu

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.5.5
Uznání dluhu

Uznání dluhu obecně

Zajišťovacím instrumentem, který však plní pouze funkci zajišťovací, nikoli však funkci uhrazovací, je i jednostranný právní úkon nazvaný "uznání dluhu“. Podle § 558 ObčZ uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval.

Tento zajišťovací prostředek způsobuje vznik zákonné vyvratitelné domněnky, podle níž dluh (ke dni uznání) v uznané výši trval. Výhoda vznikající z uznání dluhu se však

Nahrávám...
Nahrávám...