dnes je 23.5.2024

Input:

Účast na valné hromadě

11.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.6
Účast na valné hromadě

Mgr. Jindřich Šimberský

Kdo se účastní valné hromady

Všichni společníci a všichni členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání valné hromady. Jednatel, resp. všichni jednatelé společnosti mají povinnost zúčastnit se zasedání valné hromady. Právnická osoba se osobně účastní valné hromady, je-li přítomen její statutární orgán nebo jeho člen k tomu oprávněný. Pokud je podíl na společnosti ve spoluvlastnictví více osob, vykonává na valné hromadě hlasovací práva spojená s tímto podílem tzv. správce společné věci. Vstoupila-li společnost do likvidace, má právo účastnit se valné hromady i likvidátor.

Práva a povinnosti při účasti na valné hromadě

Účast na valné hromadě je právem společníků a členů dozorčí rady, nikoliv jejich povinností. Povinnou účast společníků na valné hromadě může uložit společenská smlouva, pak je však třeba zohlednit omluvitelné důvody nepřítomnosti. Všichni společníci mají právo na valné hromadě hlasovat. Členové dozorčí rady a jednatelé nemají právo hlasovat, nejsou-li zároveň společníky, mohou se však vyjadřovat k projednávaným otázkám a upozorňovat na problémy nezařazené v programu. Tato oprávnění nemůže společnost omezit.

Zastoupení společníka na valné hromadě

Podle § 168 ZOK platí, že společník se jednání zúčastňuje osobně, nebo může být zastoupen na základě písemné plné moci. Z  plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách (např. pro valné hromady konané v určitém období, nebo i bez časového omezení apod.).

Zastoupení jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady

Ustanovení § 441 odst. 2 NOZ ve větě druhé říká, že vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Právě důsledky tohoto ustanovení na zastoupení společníka jednočlenné společnosti jsou v současné době předmětem mnoha odborných diskuzí. V případě jednočlenné společnosti nečiní rozhodnutí valná hromada, ale tento jediný společník. Má-li být tedy třetí osoba zmocněna, aby za jediného společníka učinila rozhodnutí vyžadující formu

Nahrávám...
Nahrávám...