dnes je 26.11.2022

Input:

Technické normy zmíněné v části 14

12.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1 Obsah

Legislativní předpisy zmíněné v části 14 Legislativní předpisy zmíněné

Technické normy zmíněné v části 14 Technické normy zmíněné

Důležité pojmy a jejich definice vztahující se k revizím elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí a souvisejícím činnostem Důležité pojmy a jejich definice vztahující se k revizím elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí a souvisejícím činnostem

Úvod do problematiky revizí elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí Úvod do problematiky revizí elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí

14/3 Druh a předmět revizí

Současné přístupy k revizní činnosti

Provádění revizí elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí Provádění revizí elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí

Výchozí a pravidelné revize elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí Výchozí a pravidelné revize elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí

Podklady pro provádění revizí a kontrol elektrických zařízení Podklady pro provádění revizí a kontrol elektrických zařízení

Revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 Revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed. 2

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání

Rozsah kontrol a revizí elektrických spotřebičů Rozsah kontrol a revizí elektrických spotřebičů

Revize a kontroly systémů ochrany objektů před bleskem a přepětím Revize a kontroly systémů ochrany objektů před bleskem a přepětím

Revize a kontroly vnějšího systému ochrany objektu (vnější ochrany) před bleskem Revize a kontroly vnějšího systému ochrany objektu (vnější ochrany) před bleskem

Revize a kontroly vnitřního systému ochrany objektu (vnitřní ochrany) před bleskem a přepětím Revize a kontroly vnitřního systému ochrany objektu (vnitřní ochrany) před bleskem a přepětím

Obsahové zaměření zprávy o revizi (kontrole) systému ochrany objektu před bleskem a přepětím Obsahové zaměření zprávy o revizi (kontrole) systému ochrany objektu před bleskem a přepětím

Základní bezpečnostní opatření pro elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace Základní bezpečnostní opatření pro elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Požadavky na prodlužovací přívody podle převzaté mezinárodní normy IEC 60884-2-7+A1 Bezpečnostní

Nahrávám...
Nahrávám...