dnes je 13.7.2024

Input:

Světová zdravotnická organizace

10.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2
Světová zdravotnická organizace

JUDr. Anna Janáková

Vznik a cíl

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization = WHO) je specializovanou agenturou Organizace spojených národů pro zdraví. Byla založena dne 7. dubna 1948. Cílem Světové zdravotnické organizace, jak je prohlášeno v její zakládací listině, je dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví pro všechny lidi. Své cíle prosazuje rezolucemi přijímanými valným shromážděním této organizace.

Definice zdraví

Zdraví je definováno v zakládací listině Světové zdravotnické organizace jako stav kompletní tělesné, duševní a sociální pohody a ne pouze stav bez nemoci nebo churavosti. Nejde tedy jen o ochranu zdraví při práci či občanském životě, ale o podporu a zachování nebo zlepšení zdraví lidí vůbec (například též otázky kouření, požívání alkoholu, stravování).

Valné shromáždění

Světová zdravotnická organizace je řízena Valným shromážděním, které je složeno ze zástupců 192 členských států. Hlavní úlohou Valného shromáždění je schvalovat program Světové zdravotnické organizace, rozpočet na dvouleté období a rozhodovat hlavní otázky dalšího

Nahrávám...
Nahrávám...