dnes je 25.7.2024

Input:

Spotřebitelské smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.4.3
Spotřebitelské smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání

Upozornění na právo na odstoupení

Dojde-li k uzavření spotřebitelské smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele (např. na veletrhu, propagační akci, při použití pouličních agentů, agentů pro domovní prodej, apod.) nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání (stánkoví prodejci, domovní prodejci), mají spotřebitelé ze zákona lhůtu, ve které je možno od smlouvy odstoupit.

Aby mohl spotřebitel své právo realizovat, je dodavatel povinen spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy. Upozornění musí obsahovat rovněž označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby.

Lhůty k odstoupení

Spotřebitel může od smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření. To je minimální zákonná lhůta. V případě, že dosud nedošlo ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit do 1 měsíce. Uvedené lhůty neplatí u smluv, kde si spotřebitel návštěvu dodavatele za účelem objednávky zboží nebo uzavření smlouvy výslovně sjednal – potom právo na odstoupení od smlouvy nemá.

Jestliže podnikatel nesplní svou informační povinnost a spotřebitele neupozorní na právo od smlouvy odstoupit, a to včetně všech zákonem vyžadovaných informací, má spotřebitel právo odstoupit

Nahrávám...
Nahrávám...