dnes je 23.4.2024

Input:

Smluvní řešení pohledávek

27.1.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.11
Smluvní řešení pohledávek

Checklist

  • "Smluvní řešení pohledávek“ představuje způsob dodatečného posílení právního postavení věřitele či způsob uspokojení jeho pohledávky jinak než prostřednictvím jejího přímého uhrazení dlužníkem.

  • Do kategorie "smluvní řešení pohledávek“ lze zařadit dohodu o narovnání, dohodu o vzájemném zápočtu a smlouvu o postoupení pohledávky. Uvedená kategorizace je však pouze pracovní, právní předpisy tuto kategorii smluv samostatně neupravují.

  • Dohodu o narovnání uzavírají smluvní strany v situaci, kdy mezi nimi existuje spor ohledně existence jejich (vzájemných) práv a povinností. Dohodou o narovnání smluvní strany vymezí mezi nimi sporné otázky a nahradí je takovými právy a povinnostmi, které v dohodě sjednaly.

  • Dohodou o vzájemném zápočtu dochází k zániku pohledávek obou smluvních stran ve výši, ve které se tyto pohledávky setkaly. Oproti jednostrannému zápočtu spočívá výhoda zápočtu na základě dohody v tom, že tímto způsobem lze započíst i doposud nesplatné pohledávky.

  • Smlouvu o postoupení pohledávky mezi sebou uzavírají postupitel (původní věřitel) a postupník (nový věřitel). Touto smlouvou postupitel postupuje pohledávku za třetí osobou - dlužníkem, který bude namísto původnímu věřiteli povinen splnit svůj závazek postupníkovi. Postoupení pohledávky může být výhodné jak pro postupitele, který tímto způsobem okamžitě vyřeší svou (často zdlouhavě vymahatelnou) pohledávku, tak i pro postupníka, který může pohledávku použít např. k zápočtu proti jiné pohledávce dlužníka

Nahrávám...
Nahrávám...