dnes je 24.7.2024

Input:

Smlouva směnná

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.14
Smlouva směnná

Směnná smlouva je smlouva, na jejímž základě si strany vyměňují věc za věc, tedy zavazují se, že si vzájemně vymění věci, které specifikují ve smlouvě, a umožní si nabýt vlastnické právo k těmto věcem.

Úprava směnné smlouvy je obsažena v ustanovení § 611 občanského zákoníku, které stanoví, že ustanovení o kupní smlouvě se přiměřeně použijí i na smlouvu, podle které si smluvní strany směňují věc za věc, a to tak, že každá ze stran je považována ohledně věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající, a ohledně věci, kterou směnou přijímá, za stranu kupující.

Směnná smlouva se od kupní smlouvy odlišuje tím, že protiplněním za odevzdávanou věc je rovněž věc a nikoliv peníze.

Podstatné náležitosti

Podstatnými náležitostmi obsahu smlouvy je dostatečné určení věcí, které mají být předmětem výměny, a dále vyjádření vůle stran, že má dojít k převodu vlastnického práva k těmto věcem.

Písemná

Nahrávám...
Nahrávám...