dnes je 25.7.2024

Input:

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

1.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.17
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Mgr. Dita Komárková

Právní úprava smlouvy o výkonu funkce, která je uzavírána mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu za účelem úpravy vzájemných práv a povinností, je zakotvena v ustanoveních § 59 až § 61 ZOK.

ZOK neukládá povinnost smlouvu o výkonu funkce uzavřít. Pokud společnost a člen dozorčí rady neuzavřou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, nebo ji uzavřou, avšak smlouva trpí takovými vadami, které ji činí neplatnou, řídí se vzájemný právní vztah přiměřeně ustanovením o příkazu dle NOZ a ZOK.

Forma smlouvy o výkonu funkce

Požadavek písemné formy smlouvy o výkonu funkce je stanoven pouze pro kapitálové společnosti, tj. společnost s ručením omezeným a akciovou společnost.

Pokud smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady nebude uzavřena písemně, bude právní jednání neplatné, nicméně smluvní strany mají možnost tuto vadu dodatečně zhojit písemným uzavřením smlouvy (§ 582 odst. 1 NOZ).

Souhlas valné hromady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, včetně jejích změn, musí být schválena valnou hromadou. Lze doporučit, aby tato smlouva byla schválena na

Nahrávám...
Nahrávám...