dnes je 24.7.2024

Input:

Slib odškodnění

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.2.29
Slib odškodnění

Slib odškodnění je upraven v ustanovení § 725 až 728 obchodního zákoníku. Všechna ustanovení jsou dispozitivní, což znamená, že smluvní strany si mohou sjednat odchylnou úpravu, než je stanovena v obchodním zákoníku.

Slib odškodnění představuje jednostranné prohlášení jedné osoby (slibujícího), které je adresované jiné osobě (příjemci slibu), jehož obsahem je závazek slibujícího nahradit příjemci slibu škodu, která mu vznikne z určitého jeho jednání, o které ho slibující žádá a k němuž není příjemce slibu povinen.

Jde o tzv. absolutní obchod, tedy vždy se budou závazkové vztahy vzniklé ze slibu odškodnění řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, i kdyby byl uzavírán mezi jinými osobami než uvedenými v ustanovení § 261 obchodního zákoníku.

Podstatné náležitosti slibu odškodnění jsou:

  • přesné označení slibujícího a příjemce slibu,

  • určení jednání, o které slibující příjemce slibu žádá a které není příjemce slibu povinen uskutečnit,

  • závazek slibujícího nahradit příjemci slibu škodu, která mu provedením požadovaného jednání vznikne.

Forma slibu odškodnění

Aby slib odškodnění platně vznikl, vyžaduje obchodní zákoník, aby prohlášení slibujícího bylo učiněno písemně a aby bylo doručeno příjemci slibu. Doručením písemného prohlášení slibujícího příjemci slibu tak vzniká závazek slibujícího nahradit příjemci slibu škodu, která mu vznikne v případě, že uskuteční požadované jednání, ale nevzniká tím ještě závazek příjemce slibu, aby takové jednání, o které jej slibující žádá, uskutečnil. K tomu je třeba,

Nahrávám...
Nahrávám...