dnes je 25.7.2024

Input:

Skončení pracovního poměru

3.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.5
Skončení pracovního poměru

15.8.5.1
Možnosti skončení pracovního poměru

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Pracovní poměr může skončit pouze některým ze způsobů stanovených zákoníkem práce. Právní úprava skončení pracovního poměru je obsažena v ustanoveních § 48-73 zákoníku práce.

Způsoby skončení pracovního poměru

Pracovní poměr může být rozvázán pouze následujícími způsoby:

dohodou,

výpovědí,

okamžitým zrušením,

zrušením ve zkušební době.

Pracovní poměr, který byl sjednán na dobu určitou, končí také uplynutím sjednané doby.

Pracovní poměr rovněž zaniká smrtí zaměstnance, neboť výkon práce je vázán na osobu zaměstnance. V případě, že zemře zaměstnavatel – fyzická osoba, zaniká pracovní poměr se zaměstnancem s výjimkou případů, kdy dojde k pokračování v živnosti podle § 13 odst. 1 živnostenského zákona. V případě úmrtí zaměstnavatele – fyzické osoby vystaví zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o zaměstnání úřad práce příslušný podle místa činnosti zaměstnavatele.

Skončení pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti

Specifická právní úprava je stanovena v § 48 odst. 3 zákoníku práce pro skončení pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti. Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez

Nahrávám...
Nahrávám...