dnes je 1.3.2024

Input:

Působnost jednatelů a omezení působnosti jednatelů

7.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.30
Působnost jednatelů a omezení působnosti jednatelů

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.

Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Jiným orgánem s. r. o. je valná hromada a dozorčí rada. Působnost statutárního orgánu zahrnuje působnost vnější, tj. zastupování společnosti ve všech záležitostech, a působnost vnitřní, tj. obchodní vedení společnosti. Jednateli nikdo není oprávněn udělovat pokyny týkající se obchodního vedení, s výjimkou danou dle § 51 odst. 1 ZOK.

Člen statutárního orgánu, tj. kterýkoli jednatel, může požádat nejvyšší orgán obchodní korporace, tj. valnou hromadu, o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře tím však není dotčena. Uvedená žádost o pokyn předkládaná valné hromadě však musí být řádně zpracována a formulována, musí obsahovat jasně formulovaný návrh, jak má valná hromada rozhodnout. Žádost by měla obsahovat i rozbor důvodů, proč jednatel valnou hromadu o udělení pokynu žádá. Pokud by žádost byla připravena příliš obecně, mohl by tím jednatel projevit svoji nekvalifikovanost, z níž by dle zákona měl vyvodit pro sebe důsledky. Dále si jednatel musí dát pozor na to, aby valné hromadě nepředložil

Nahrávám...
Nahrávám...