dnes je 25.7.2024

Input:

Prohlubování kvalifikace

2.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.11.2.1 Prohlubování kvalifikace

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. Za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování.

Prohlubování kvalifikace je povinností zaměstnance

Již úvodem je třeba říci, že prohlubování kvalifikace k výkonu práce je povinností zaměstnance. Pokud by si zaměstnanec svou kvalifikaci neprohluboval, mohl by po čase v zásadě přestat splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon práce, neboť v dnešním zrychleném světě jde vývoj rychle kupředu a předpisy, normy či jiné požadavky se velmi často a leckdy zásadně mění.

Prohlubování kvalifikace je třeba vždy posuzovat ve vztahu k výkonu sjednané práce, tedy k tomu, jaké kvalifikační požadavky musí zaměstnanec s ohledem na své pracovní zařazení splňovat. Jen ve vztahu k výkonu sjednané práce je totiž zaměstnanec povinen si svou kvalifikaci prohlubovat.

Příklad
U zaměstnavatele je zaměstnána mzdová účetní, která současně poskytuje zaměstnavateli daňové poradenství. Tato zaměstnankyně je povinna se sama vzdělávat v účetních a daňových předpisech tak, aby byla schopna řádně vykonávat svou práci, neboť tyto předpisy se neustále mění a chybná operace ze strany zaměstnankyně může mít pro zaměstnavatele významné důsledky. V případě, že ji zaměstnavatel vyšle na školení, je povinna se školení zúčastnit.

Jak již bylo naznačeno v příkladu, zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci uložit, aby se zúčastnil školení či studia nebo jiných forem přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, případně může požadovat na zaměstnanci, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. Pokud by se zaměstnanec příslušného školení nezúčastnil, půjde o porušení povinností vyplývajících pro zaměstnance z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (v hovorové řeči tedy k porušení pracovní kázně). To může mít pro zaměstnance závažné důsledky, v závislosti na tom, jak závažné takové porušení bude.

Příklad
Paní Nováková byla vyslána zaměstnavatelem, aby se zúčastnila školení týkajícího se novinek v účetnictví v roce 2015. Vzhledem k tomu, že bylo před Vánoci, paní Nováková této situace využila a místo školení nakupovala dárky. Tato nepřítomnost může být zaměstnavatelem posouzena jako neomluvená absence v práci (pokud by u zaměstnavatele působila odborová organizace, rozhoduje o tom, zda jde o neomluvenou absenci zaměstnavatel v dohodě s příslušným odborovým orgánem).

Práce přesčas, pracovní cesta

Zaměstnavatel má právo zaměstnanci uložit v souvislosti s prohlubováním kvalifikace, aby pracoval přesčas. To znamená, že mu může nařídit, aby se účastnil školení po pracovní době, přičemž samozřejmě musí být zachovány všechny limity týkající se doby odpočinku a práce přesčas. V takovém případě vzniká zaměstnanci nárok na mzdu za práci přesčas. Není ani vyloučeno, aby zaměstnavatel vyslal zaměstnance za účelem prohlubování kvalifikace na pracovní cestu, např. na několikadenní školení mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště. Opět samozřejmě za dodržení zákonných omezení (kdy např. těhotné ženy a ženy pečující o děti do věku 8 let mohou být vyslány na pracovní cestu jen

Nahrávám...
Nahrávám...