dnes je 17.6.2024

Input:

Přistoupení k závazku

29.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.5.8
Přistoupení k závazku

Přistoupení k závazku je provedeno buď bez dohody s dlužníkem nebo na základě dohody s dlužníkem.

Přistoupení k závazku bez dohody s dlužníkem

Přistoupení k závazku bez dohody s dlužníkem je přistoupením dalšího dlužníka do existujícího závazkového vztahu, a to vedle původního dlužníka (tzv. kumulativní intercese). Dohoda mezi třetí osobou a věřitelem o přistoupení k závazku musí být písemná. Jedná se o dohodu mezi třetí osobou a věřitelem o tom, že třetí osoba za dlužníka splní jeho peněžitý závazek. Třetí osoba se stává dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně. Námitky, které má vůči věřiteli původní dlužník, může uplatnit i nový dlužník. Přistoupit lze pouze k existujícímu závazku, nezáleží na tom, zda je dluh splatný či nikoli.

Přistoupení k závazku na základě dohody s dlužníkem

Druhou právní úpravou přistoupení k závazku je přistoupení k závazku na základě dohody s dlužníkem. Dlužník a třetí osoba uzavírají dohodu o tom, že třetí osoba splní závazek dlužníka vůči věřiteli. Třetí osoba je poté zavázána jen vůči dlužníku, avšak věřiteli přímé právo vůči třetí osobě nevzniká. Pokud by poté přejímatel svému závazku nedostál a dlužník by dluh

Nahrávám...
Nahrávám...