dnes je 24.7.2024

Input:

Příjmy s. r. o., které jsou předmětem daně z příjmu

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.1.2 Příjmy s. r. o., které jsou předmětem daně z příjmu

Ing. Zdeněk Morávek

Je nutné si uvědomit, že zisk s. r. o. je zdaňován na dvou úrovních, nejdříve u samotné s. r. o. daní z příjmů právnických osob a následně u společníka jako podíl na zisku, kdy záleží, zda je společník právnickou nebo fyzickou osobou.

S. r. o. je povinna vést účetnictví, a tak při stanovení základu daně vychází z účetního výsledku hospodaření, a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. Tento výsledek hospodaření se uvede na úvodním řádku daňového přiznání (řádek č. 10) a následně se upravuje na základ daně.

Příjmy, které jsou předmětem daně

Nejdříve je nutné vyloučit příjmy, které nejsou předmětem daně. Předmětem daně jsou v souladu s § 18 odst. 1 ZDP příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, předmět daně je tedy u s. r. o. (obecně u právnických osob) vymezen velice široce. Přesto jsou i příjmy, které nejsou předmětem daně. Příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou uvedeny v § 18 odst. 2 ZDP, z pohledu s. r. o. ale nemají příliš praktický

Nahrávám...
Nahrávám...