dnes je 24.7.2024

Input:

Převzetí dluhu

29.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.5.9
Převzetí dluhu

Převzetí dluhu

Převzetí dluhu je jednou ze změn v subjektu závazku na straně dlužníka. Původní dlužník přestává být dlužníkem a účastníkem závazkového vztahu a na jeho místo nastupuje dlužník nový. V právním jazyce se hovoří o tzv. privativní intercesi. Převzetím dluhu dochází k právnímu nástupnictví – singulární sukcesi.

Převzetí dluhu je upraveno v občanském zákoníku, ale tato právní úprava se použije i pro obchodní vztahy.

Smlouva

Převzetí dluhu nastává na základě písemné smlouvy mezi původním dlužníkem a třetí osobou, která se má stát dlužníkem novým. Aby došlo ke změně dlužníků, musí s touto změnou dlužníka souhlasit věřitel ze závazkového vztahu. Souhlas věřitele je jednostranný právní úkon adresovaný původnímu dlužníku nebo novému dlužníku. Forma tohoto právního úkonu není předepsána, může být tedy učiněn písemně, ústně nebo i konkludentně. Pokud by věřitel se změnou dlužníků nedal souhlas, vznikl by vztah pouze mezi dlužníkem a třetí osobou, nevznikl by však právní vztah mezi věřitelem a třetí osobou.

Převzetí dluhu není možné, pokud odporuje dohodě původního dlužníka s věřitelem nebo plnění dluhu je vázáno na osobu dlužníka.

Zajištění dluhu poskytnuté třetími osobami (např. ručitel, zástavní dlužník) trvá jen tehdy, pokud osoba zajišťující dluh vydala svůj souhlas se změnou dlužníka. Bez souhlasu

Nahrávám...
Nahrávám...