dnes je 17.6.2024

Input:

Převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu

30.7.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.2.27
Převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu

Checklist

  • Družstevní byty nelze prodat na základě kupní smlouvy. Jsou totiž ve vlastnictví družstva, nikoliv daného člena, který je pouze nájemcem bytu.

  • K převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu se nevyžaduje souhlas orgánů družstva.

  • K účinnosti převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu se vyžaduje buď předložení smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu (ve smlouvě lze sjednat i pozdější den převodu), nebo předložení písemného oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství.

  • Lze doporučit uzavírání dvou oddělených smluv – o převodu členských práv a povinností, která se předkládá družstvu, a dále smlouvy o finančním vypořádání, kde si strany domluví vypořádání za převod členských práv a povinností a kterou již družstvu nepředkládají.

V případě, že chce nájemník družstevního bytu byt "prodat“, nemůže tak učinit na základě kupní smlouvy. Družstevní byt totiž není ve vlastnictví daného nájemníka, člena družstva, ale ve vlastnictví družstva jako právnické osoby.

V takovém případě je nutné uzavřít dohodu o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. Součástí členských práv a povinností v bytovém družstvu je nájemní právo k bytu.

Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá v souladu s ustanovením § 230 obchodního zákoníku souhlasu družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu, případně pozdějším dnem, na kterém se smluvní strany v dohodě domluví. Tytéž účinky nastávají,

Nahrávám...
Nahrávám...