dnes je 19.5.2024

Input:

Právní úprava

5.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.15.1
Právní úprava

JUDr. Jan Přib

Nemocenské pojištění je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen "ZNP"). ZNP představuje komplexní úpravu nemocenského pojištění, neboť upravuje otázky účasti na nemocenském pojištění, oblast dávkovou i oblast organizace, provádění a řízení, včetně povinností zaměstnavatelů a posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění a úkoly ošetřujících lékařů při tomto posuzování.

Pro nemocenské pojištění je charakteristické, že dávky nemocenského pojištění vyplácejí jen správy sociálního zabezpečení a nikoliv zaměstnavatelé, zaměstnavatelé plní stanovené úkoly při provádění nemocenského pojištění a nemocenské náleží až od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény s tím, že v období prvních 14 kalendářních dnů hmotně zabezpečuje dočasně práce neschopné zaměstnance a zaměstnance, jimž byla nařízena karanténa, jejich zaměstnavatel formou náhrady mzdy.

Právní úprava pro zaměstnance a pro OSVČ

Nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné; v

Nahrávám...
Nahrávám...