dnes je 23.5.2024

Input:

Pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání

3.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.5.6
Pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Důvodem právní úpravy povinnosti zaměstnavatele vydávat pracovní posudek a potvrzení o zaměstnání je jak ochrana zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Nový zaměstnavatel, který přijímá zaměstnance do pracovního poměru, z pracovního posudku získá informace o pracovních a odborných schopnostech nového uchazeče o zaměstnání. Není pochyb, že reference od původního zaměstnavatele mohou být významným kritériem při přijímání zaměstnance do pracovního poměru.

Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen v souladu s ustanovením § 313 zákoníku práce vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm:

  • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,

  • druh konaných prací,

  • dosaženou kvalifikaci,

  • odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,

  • zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,

  • údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem, a o

Nahrávám...
Nahrávám...