dnes je 4.10.2022

Input:

Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2022

20.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4
Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2022

RNDr. Ivan Brychta

Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v roce 2022; další změny pro rok 2022 jsou rozebírány v těchto souběžných textech:

 • Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

 • Změny v zákoně o DPH

 • Změny v ostatních daňových zákonech

Změna výše průměrné mzdy

Jako každoročně dochází i v roce 2022 ke zvýšení průměrné mzdy, a to na základě nařízení vlády č. 356/2021 Sb., kterým vláda schválila všeobecný vyměřovací základ za rok 2020 a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020. V důsledku toho dochází pro rok 2022 ke zvýšení průměrné mzdy z 35 441 Kč na 38 911 Kč.

To má vliv mimo jiné na:

 • výpočet daně v rámci progresivního zdanění fyzických osob a platby fyzické osoby v paušálním režimu (blíže viz text Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob),

 • minimální a maximální výši záloh na pojistné:

  • - pro zdravotní pojištění se minimální měsíční záloha zvyšuje z 2 393 Kč na 2 627 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při hlavní činnosti se minimální měsíční záloha zvyšuje z 2 588 Kč na 2 841 Kč a maximální výše z 41 396 Kč na 45 449 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při vedlejší činnosti se minimální měsíční záloha zvyšuje z 1 036 Kč na 1 137 Kč a maximální výše z 41 396 Kč na 45 449 Kč,
  • - maximální vyměřovací základ u pojistného na sociální pojištění vzrostl z 1 701 168 Kč na 1 867 728 Kč.

Doplňme, že pro zdravotní pojištění je třeba řešit změnu výše minimální měsíční zálohy již od ledna 2022.

V případě pojistného na důchodové zabezpečení dochází k úpravě minimální měsíční zálohy až v návaznosti na podání přehledu za předchozí rok s tím, že:

 • pokud bude nová záloha nižší, změna se projeví již od měsíce, ve kterém byl přehled podán,

 • pokud bude nová záloha vyšší, bude se hradit až od měsíce následujícího po podání přehledu.

Platby nemocenského pojištění

Pro nemocenské pojištění (které je pro OSVČ dobrovolné) se minimální výše pro rok 2022 nezvyšuje a zůstává na 147 Kč měsíčně.

Zvýšení úrokových sazeb

Česká národní banka v roce 2021 zvýšila celkem pětkrát základní úrokové sazby. V letošním roce došlo ke změně sazeb již čtyřikrát, naposledy se od 23. 6. 2022 zvýšila dvoutýdenní repo sazba z 5,75 % na 7 % p.a. V oblasti daní to znamená mj. zvýšení úroku z prodlení. Ten, který se aplikoval pro 1. pololetí 2022, byl ve výši 11,75 % p.a., protože vycházelo z repo sazby platné k 1. 1. 2022 (v té době to bylo jen 3,75 %). Pro 2. pololetí bude úrok z prodlení 15 %, protože se použije vychází ze sazby platné k 1. 7. 2022 (ve výši 7 % p.a.). Úrok z posečkané částky, který se počítá jako polovina úroku z prodlení, proto byl v 1. pololetí 5,875 % p.a. a pro 2. pololetí 2022 je 7,5 % p.a. Od 23. 6. 2022 byla opět zvýšena také lombardní sazba na 8 % p.a. a diskontní sazba na 6 % p.a., ale tyto změny se v daních neprojeví.

Cestovní náhrady 2022

Nahrávám...
Nahrávám...