dnes je 14.6.2024

Input:

Odborná a ostatní literatura v daňových souvislostech

7.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborná a ostatní literatura v daňových souvislostech

Ing. Martin Veselý

Úvod, právní úprava

Definice

Odbornou literaturou rozumíme knihy, časopisy, placené portály či jiná média, které uživateli slouží k odbornému rozvoji. Tím rozumíme jak udržování, prohlubování a zvyšování kvalifikace v oboru podnikání, tak i odborný rozvoj v jiných oblastech souvisejících s činností podnikatele (např. právní předpisy, jazykové učebnice, odborné články aj.).

Právní úprava

Právní úprava

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 24 odst. 1 ZDP – obecná daňová uznatelnost výdajů
  • - § 6 odst. 9 písm. d) ZDP bod 4 – osvobození příjmů u zaměstnanců v podobě nepeněžních příspěvků na tištěné knihy

Odborná literatura ve výdajích zaměstnavatele

Daňová uznatelnost

Není pochyb, že výdaje vynaložené na odbornou literaturu naplňují požadavek § 24 odst. 1 ZDP, tj. jde o výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jak uvidíme z následujících příkladů, důležitou roli hraje souvislost se zdanitelnými příjmy a její případné prokázání.

Daňová evidence

Poplatník, který neúčtuje, ale vede pouze daňovou evidenci, zachytí nákup odborné literatury jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů, položka "provozní režie".

Fyzická osoba s příjmy podle § 7 ZDP musí vždy při případné kontrole ze strany finančního úřadu prokázat, že literatura, kterou nakoupila a má ve svých daňových výdajích, souvisí (byť i nepřímo) s předmětem její činnosti.


Příklad
 1. Daňový poradce si zaplatí předplatné na vstup na odborný portál od nakladatelství Verlag Dashöfer.
 2. Realitní makléř si pořídí česko-anglický slovník.
 3. Zahradník si zakoupí příručku Estetika v zahradě o zušlechťování sadů a zahrad.
 4. Spisovatel a publicista si vybaví knihovnu beletrií ze žánru, kterému se věnuje.

Ve všech případech se jedná o daňově uznatelný výdaj v plné výši.


Příklad

Podnikatel, který opravuje elektrospotřebiče, učinil masivní nákup právnické literatury za 23 500 Kč.

V tomto případě je diskutabilní, zda je splněno kritérium souvislosti se zdanitelnými příjmy, a nepříjemné výtky finančního úřadu by bylo velmi obtížné vyvrátit.

Příklad

Uveďme také příklady výdajů, které považujeme za daňově neobhajitelné:

 1. automobilistická literatura v kanceláři soukromého lékaře,
 2. sci-fi literatura v advokátní kanceláři,
 3. kuchařské knihy u opraváře zemědělských strojů.

Částečná uznatelnost

Jsou-li příslušné výdaje využity k dosahování příjmů pouze částečně, pak je namístě uznat je jako daňový výdaj pouze zčásti. Otázkou je volba poměrového kritéria. Jelikož nalézt objektivní kritérium bude v naprosté většině případů nemožné, nabízí se logický způsob zahrnout do daňových

Nahrávám...
Nahrávám...