dnes je 16.6.2024

Input:

Obsluhy elektrických zařízení

20.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.4.1
Obsluhy elektrických zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Status, oprávnění a povinnosti obsluh elektrických zařízení.

Činnost

Obsluhy prohlížejí a kontrolují el. zařízení na svých jednotlivých pracovištích zrakem, sluchem a hmatem před zahájením směny a v průběhu celého pracovního cyklu.

Tato činnost je prováděna při dodržování předepsaných bezpečnostních vzdáleností od částí, které jsou pod napětím, v pohybu, nezajištěné apod.

a) prohlížejí u dílenských i kancelářských instalací např. uzavření rozvaděčů, kompletnost a funkčnost osvětlení či jiných zařízení, stav spínacích prvků, koncových spínačů, funkčnost světelných závor apod., kontrolují zahoření u el. spotřebičů a přístrojů apod.,

b) kontrolují u ručního nářadí a přenosných spotřebičů, zda nejsou poškozeny kryty, držadla, ovládací prvky, pohyblivé přívody, zda má zařízení klidný, pravidelný chod, nadměrně se nezahřívá, nejiskří, nekouří se z něj, apod.,

c) odpojují od el. sítě (vyjmutím vidlice ze

Nahrávám...
Nahrávám...