dnes je 16.6.2024

Input:

Obecné kvalifikační předpoklady pro osoby s elekrotechnickým vzděláním (§ 5 - 8 vyhlášky)

26.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.4
Obecné kvalifikační předpoklady pro osoby s elekrotechnickým vzděláním (§ 5 – 8 vyhlášky)

Ing. Miloslav Kočí

Předpoklady

Předpokladem pro získání odborných způsobilostí podle § 5 – 8 je:

  • elektrotechnické vzdělání, které se získá vyučením v oboru uváděném v příloze 2 vyhlášky, nebo úspěšným ukončením středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání elektrotechnického oboru. Výjimečně pro činnost na hromosvodech lze elektrotechnické vzdělání nahradit zaškolením.

  • získání praxe na elektrických zařízeních. Potřebná délka praxe je závislá na požadovaném §, dosaženém vzdělání a druhu elektrického zařízení na kterém bude osoba pracovat a je uvedena v příloze 1 vyhlášky a pohybuje se v rozsahu 3 měsíců – 7 let.

  • zdravotní způsobilost pro práci na elektrických zařízení a pro práci ve výškách.

  • úspěšné složení zkoušky.

Zkoušky

Předmětem zkoušky nebo přezkoušení jsou:

  • předpisy k zajištění BOZP související s prováděnou činností na elektrickém zařízení,

  • místní pracovní a technologické postupy, příkazy, směrnice a návody k obsluze,

  • teoretické a praktické poskytování 1. pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.

Zkoušky zajišťuje

Nahrávám...
Nahrávám...