dnes je 17.6.2024

Input:

Obchodní listiny

8.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.2.7
Obchodní listiny

JUDr. Vladimíra Knoblochová

V praxi podnikatelé velmi často zapomínají na ustanovení § 13a obchodního zákoníku, které jim ukládá povinnost uvádět určité údaje na tzv. obchodních listinách.

Co jsou to obchodní listiny?

Obchodními listinami jsou:

  • - objednávky,
  • - obchodní dopisy,
  • - faktury,
  • - smlouvy,
  • - internetové stránky podnikatele.

Podle citovaného ustanovení § 13a obchodního zákoníku je každý podnikatel povinen na všech obchodních listinách, tedy na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách, uvádět následující údaje:

  • - firmu, jméno nebo název,
  • - sídlo nebo místo podnikání,
  • - identifikační číslo,
  • - podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku také údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky,
  • - podnikatelé nezapsaní do obchodního rejstříku také údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. údaj o zápisu do živnostenského rejstříku, údaj o zápisu v seznamu advokátů apod.).

V případě, že společnost Alfa s.r.o. uzavírá např. smlouvu, musí být v této smlouvě o ní uvedeny následující údaje:

Alfa s.r.o.

IČ: 122 45 654

se sídlem Nerudova 16, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, od-
díl C, vložka č. 1234

Uvádění údaje o základním kapitálu

V některých případech mají podnikatelé zájem uvádět na svých obchodních listinách i údaj o svém základním

Nahrávám...
Nahrávám...