dnes je 25.7.2024

Input:

Nájemní smlouva

10.5.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.10
Nájemní smlouva

15.5.2.10.1
Úvod

Nájemní smlouva je jedním z nejčastěji se vyskytujících závazkových vztahů. Základní definici nájmu obsahuje § 663 ObčZ.

Základní definice

Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral užitky.

Typy nájmu; právní úprava

Problematika nájemní smlouvy je však mnohem širší, než by se mohlo z výše uvedené definice zdát, a to zejména s ohledem na široké spektrum věcí, které se mohou stát předmětem nájmu, a také s ohledem na rozdílnost účelu nájmu. Právě s ohledem na předmět nájmu a účel nájmu rozlišujeme následující typy nájmu, přičemž na každý z těchto typů se vztahuje trochu jiná právní úprava:

 • nájem věci (obecná ustanovení) – § 663 a násl. ObčZ,

 • nájem bytu – § 685 a násl. ObčZ,

 • nájem nebytových prostor – zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v znění pozdějších předpisů,

 • nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení – § 717 a § 718 ObčZ,

 • podnikatelský nájem věcí movitých – § 721 a násl. ObčZ,

 • time-sharing – § 58 a násl.ObčZ,

 • nájem podniku – § 488b a násl. ObchZ,

 • nájem dopravního prostředku – § 630 a násl. ObchZ.

Další předpisy, které se na nájem vztahují

Výše uvedený výčet právních předpisů, který se vztahuje na nájem, však není úplný. Mezi další předpisy, které se na nájem vztahují, například patří:

 • zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu,

 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství,

 • zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Nahrávám...
Nahrávám...