dnes je 26.11.2022

Input:

Komunikace po silovém vedení

24.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3 Popis systému KNX

Ing. Josef Kunc

Prvním a stále jediným celosvětově normalizovaným systémem pro řízení elektrických programovatelných instalací se stal systém KNX, vyráběný a na trh dodávaný od počátku devadesátých let dvacátého století. O jeho nepřetržitý rozvoj se stará KNX mezinárodní asociace sídlící v Bruselu. Členy této asociace jsou výrobci komponentů pro tyto systémové instalace. Jejich počet neustále narůstá – koncem roku 2015 jich ve 38 zemích z celého světa bylo již více než 400. Členové KNX mezinárodní asociace mají právo používat logo podle obr. 1. Přehled členů je volně dostupný na stránkách www.knx.org . Popis, jak se stát členem této renomované mezinárodní asociace je rovněž na uvedených stránkách.

Obr. 1: Logo člena Mezinárodní KNX asociace

Jednotliví výrobci jsou sice na trhu vzájemně si konkurujícími firmami, avšak svým členstvím v asociaci podporují základní myšlenku KNX systémové instalace, kterou je uplatnění výrobků v instalacích, v nichž mohou bezproblémově spolupracovat KNX elektronické přístroje bez ohledu na jejich výrobce. Vzhledem k tomu, že se celkově jedná o více než 7000 skupin různých výrobků, plně vyhovujících všem normám zpracovaným pro tento systém, lze snadno vytvořit instalace splňující prakticky jakékoli požadavky na jejich funkcionalitu.

Pro šíření technických informací o systému a jeho používání mezi projektanty, montážními firmami a individuálními zájemci byl v Mezinárodní KNX asociaci vypracován jednotný způsob školení. Každý, kdo má zájem se zabývat KNX instalacemi, má možnost se přihlásit k základnímu školení v kterémkoli certifikovaném školicím centru, jichž je již téměř 360 v 57 zemích po celém světě. V České republice byla koncem roku 2015 činná 3 certifikovaná školicí centra, avšak v přípravném řízení jich bylo několik dalších. Některé z těchto školicích center jsou certifikovány i k pořádání nástavbových kursů a několik z nich i k pořádání kursů pro školitele (jejich absolventi mohou školit ve kterémkoli z certifikovaných školicích center). Všechna školicí centra musí být vybavena podle požadavků asociace KNX a podléhají jejím pravidelným kontrolám. Mohou využívat loga podle obr. 2. Přehled všech školicích center, i se stupni jimi pořádaných kursů, je opět k nahlédnutí na webových stránkách mezinárodní asociace.

Obr. 2: Logo certifikovaného školicího centra KNX

Střední a především vysoké odborné školy, které se zabývají

Nahrávám...
Nahrávám...