dnes je 24.7.2024

Input:

Invalidní důchod

3.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.15.3.2 Invalidní důchod

JUDr. Jan Přib

Podmínky nároku

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se:

a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na obecný starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo

b) invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (v tomto případě se doba pojištění nezkoumá).

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

  • nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,

  • nejméně o 50 % a nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,

  • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Invalidita se posuzuje při zjišťovacích lékařských prohlídkách (tj. v souvislosti s žádostí o přiznání invalidního důchodu) a při kontrolních lékařských prohlídkách (pro účely zjištění, zda invalidita nadále trvá nebo zda se nezměnil stupeň invalidity; termín této kontrolní prohlídky určuje okresní správa sociálního zabezpečení nebo se provede na žádost poživatele invalidního důchodu, který žádá o změnu stupně invalidity).

Potřebná doba pojištění je odstupňována podle věku pojištěnce; u pojištěnce ve věku nad 28 let činí potřebná doba pojištění 5 let v období posledních 10 let před vznikem invalidity a u pojištěnce ve věku nad 38 let též ještě 10 let v období posledních 20 let před vznikem invalidity.

Výše invalidního důchodu

Základní výměra se stanoví obdobně jako u starobního důchodu (v roce 2024 činí základní výměra invalidního důchodu 4 400

Nahrávám...
Nahrávám...