dnes je 24.7.2024

Input:

Energetická náročnost staveb

7.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1 Energetická náročnost staveb

V druhé polovině roku 2012 vzbudila nebývalý zájem veřejnosti informace o „novém zákoně“, nařizujícím všem umísťovat na nových i stávajících budovách energetické štítky, podobně, jako je tomu například u energetických spotřebičů. Jednalo se o zákon č. 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejnost zaujala zřejmě ta část informace, že jim viditelně vznikne povinnost vynakládat finanční prostředky na prokazování energetických vlastností svých budov. Bez veřejné kritiky, zato efektně využitý, prošel související zákon č. 165 Sb., ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Je již typické, že určité skutečnosti dozrávají a vzbudí zájem teprve v okamžiku, když postupné „páchání dobra“ nabude konkrétní podoby. Povinnost zabývat se otázkami hospodaření s energii v souvislosti s výstavbou a provozováním budov, jak je zřejmé z data kmenového zákona, platí ji více než dvanáct let. Zákon č. 406/2000 Sb. byl za tuto dobu sedmnáctkrát novelizován a Ministerstvo průmyslu a obchodu k němu vydalo řadu prováděcích vyhlášek. Novelám zákona také předcházela, laickou veřejností a většinou běžných stavebních odborníků nezaznamenaná, plejáda postupně se „vylepšujících“ usnesení a směrnic Rady EU. Důvody, proč je nutné aktualizovat národní právní předpisy, najde zájemce např. ve Směrnici EP a Rady č. 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (jen zdůvodňující předmluva má 17 stran).

Povinnost vypracování auditu

Povinnost nechat vypracovávat na své energetické hospodářství energetické audity je stanovena v § 9 zákona č. 406/2000 Sb. Tento zákon byl postupně novelizován pozdějšími předpisy, od 2. 10. 2013 je aktuální verze s novelou zákona č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony. Od 1. 1. 2015 vstupují v účinnost pozastavená ustanovení novel zákonů č. 165/2012 Sb., č. 318/2012 Sb. a č. 310/2013 Sb. Současně vydávalo MPO prováděcí vyhlášky k určeným ustanovením aktuální verze zákona. Zpravidla se jednalo o stanovení limitů spotřeby energie, od kterých vzniká tato povinnost (např. vyhlášky č. 213/2001 Sb. a č. 425/2004 Sb., obě zrušené k 1. 1. 2013). Poslední prováděcí vyhláška k současnému znění

Nahrávám...
Nahrávám...