dnes je 17.6.2024

Input:

Elektrické rozvody bytových domů - úvod

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.10.2
Elektrické rozvody bytových domů – úvod

Požadavky pro elektrické instalace v obytných budovách

Obecně a pro elektrické instalace v obytných budovách zvláště, platí osm základních požadavků, které musí splňovat, aby odvedené elektrotechnické dílo bylo možno považovat za všestranně dobře provedené. Z tohoto vyplývá, že elektrická instalace musí podle druhu provozu splňovat požadavky na:

 • bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku;

 • provozní spolehlivost (v daném prostředí při způsobu provozu a vlivu prostředí);

 • přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch;

 • snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických zařízení a strojů;

 • hospodárnost rozvodu (v investičních i provozních nákladech);

 • hospodárné použití typizovaných jednotek a celků (např. rozvodnic, rozváděčů, transformoven apod.,);

 • vzhled;

 • zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu se sdělovacím vedením.

Tyto požadavky jsou obsaženy v jednotlivých ČSN pro elektrotechniku a vybrané, považované za nejdůležitější, jsou obsaženy, kromě jiných (uvedených dále), i v legislativních předpisech pro výstavbu – v tomto případě se jedná o požadavky obsažené v požadavcích vyhlášky MMR 268/2009 Sb. Z hlediska zaměření můžeme rozdělit těchto osm základních požadavků do tří skupin:

 • bezpečnostní požadavky,

 • technicko–provozní požadavky,

 • další požadavky.

V současnosti pro bytovou výstavbu již neplatí žádná materiálová a rozsahová omezení vyplývající z obecných předpisů, a proto je třeba postupovat v souladu s platnými elektrotechnickými normami, především s ČSN 33 2130 (jejíž množstevní požadavky jsou převážně přípustným minimem) a souborem ČSN 33 2000.

Pro zásahy do elektrických rozvodů u

Nahrávám...
Nahrávám...