dnes je 17.6.2024

Input:

Dohoda o ukončení účasti společníka

5.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.23
Dohoda o ukončení účasti společníka

Mgr. Dita Komárková

Zákon o obchodních korporacích navazuje na předchozí právní úpravu a umožňuje, aby se na zániku účasti některého nebo některých společníků dohodli všichni společníci. Podmínkou je dohoda všech společníků, což mimo jiné znamená, že dohodu o ukončení účasti musí uzavřít všichni stávající společníci včetně společníka, který chce svoji účast ve společnosti ukončit.

Náležitosti dohody

Zákon o obchodních korporacích požaduje uzavření písemné dohody s úředně ověřenými podpisy všech společníků. Další podmínky týkající se ukončení účasti společníka ve společnosti jsou čistě věcí smluvních stran.

Okamžik zániku účasti ve společnosti

Účast společníka ve společnosti zaniká dnem, který si společníci dohodli v dohodě o ukončení účasti ve společnosti. Pokud společníci v dohodě výslovně nestanovili den, k němuž končí účast společníka ve společnosti, pak končí účast společníka ve společnosti dnem, kdy nabude dohoda o ukončení účasti ve společnosti účinnosti.

Ve společnosti TOLL, spol. s r. o. jsou čtyři společníci, kteří se vzájemně dohodli na ukončení účasti ve společnosti jednoho ze společníků. Uzavřeli tedy dohodu o ukončení účasti společníka s tím, že v ní stanovili, že účast společníka končí dnem 10. září 2014. Dohodu o ukončení účasti společníka ve společnosti podepsali tři společníci 2. září 2014, a to před notářem, který jejich podpisy úředně ověřil.

Nahrávám...
Nahrávám...