dnes je 24.7.2024

Input:

Desatero zásad bezpečné práce s elektrickým zařízením

22.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2.10
Desatero zásad bezpečné práce s elektrickým zařízením

Ing. Miloslav Kočí

Zásady pro zaměstnavatele

 1. Provozuj jen bezpečná a nepoškozená el. zařízení, jejichž bezpečný stav je doložen revizemi.

 2. Ke každému el. zařízení veď provozní dokumentaci, jejíž součástí jsou zprávy o kontrolách a revizích.

 3. Zajišťuj pravidelné kontroly a revize el. zařízení, prodlužovacích šňůr, el. nářadí a spotřebičů, případně kontroly podle návodů výrobců.

 4. Odstraňuj zjištěné závady, nebezpečná zařízení ohrožující bezpečnost osob ihned odpoj nebo vyřaď z provozu.

 5. Vyhodnoť el. nebezpečí a podle toho pověřuj činností na el. zařízeních jen osoby s patřičnou kvalifikací.

 6. Trvale kontroluj dodržování pokynů k zacházení s el. zařízeními osobami bez el. kvalifikace.

 7. Zajišťuj školení a přezkoušení znalostí pracovníků ve vztahu k el. zařízením.

 8. Pracemi na el. zařízení pověřuj osoby znalé a znalé s vyšší kvalifikací, výjimečně osoby poučené.

 9. Urči osobu odpovědnou za el. zařízení.

 10. Organizuj práce na el. zařízení tak, aby byl vždy stanoven vedoucí práce.

Zásady pro pracovníky bez elektrotechnické kvalifikace

 1. Na el. zařízeních vykonávej jen práce, pro které jsi byl vyškolen.

 2. Nezasahuj do el. zařízení, neodstraňuj kryty el. zařízení, neprováděj opravy a nevstupuj do el. provozoven, nedotýkej se živých částí. Dodržuj pokyny na výstrahách.

 3. Při přemisťování spotřebičů připojených pohyblivým přívodem vypni el. proud vytažením

Nahrávám...
Nahrávám...