dnes je 19.5.2024

Input:

Dávky nemocenského pojištění a obecné podmínky nároku na dávky

4.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.15.2.2
Dávky nemocenského pojištění a obecné podmínky nároku na dávky

JUDr. Jan Přib

Okruh dávek

Z nemocenského pojištění se poskytují tyto dávky:

  • nemocenské,

  • peněžitá pomoc v mateřství,

  • ošetřovné,

  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,

  • dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská,

  • dlouhodobé ošetřovné.

ZNP u jednotlivých dávek stanoví, které kategorie pojištěnců nemají (vzhledem k charakteru své činnosti) nárok na některé dávky. Nárok na ošetřovné a na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nemají zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce (a také členové kolektivních orgánů právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné); nárok na dlouhodobé ošetřovné nemají zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce.

Dávky se vyplácejí za kalendářní dny; výše dávky se zaokrouhluje směrem nahoru.

Obecné podmínky nároku

Nárok na dávku vzniká dnem splnění podmínek stanovených ZNP. Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek stanovených ZNP pro vznik nároku na dávku a na její výplatu a uplatněním nároku na výplatu způsobem stanoveným v ZNP. Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím tří let ode dne, za který dávka (její část) náleží.

Účast na pojištění

Dávky nemocenského pojištění náleží, jestliže se stanovené podmínky pro vznik nároku na dávku splnily v době účasti na pojištění.

Ochranná lhůta

Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství budou náležet též, jestliže se podmínky splnily po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí obecně 7 kalendářních dnů a pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství činí ochranná lhůta u žen, jejichž nemocenské pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů. Pokud však pojištění trvalo kratší dobu, než by činila takto stanovená ochranná lhůta, činí ochranná lhůta vždy jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo (to platí i v případě nároku na peněžitou pomoc v mateřství). Ochranná lhůta plyne jen z nemocensky pojištěné činnosti, a to samostatně z každé pojištěné činnosti.

Souběh nároku na výplatu a příjmu

Další

Nahrávám...
Nahrávám...