dnes je 16.6.2024

Input:

Činnosti na elektrickém zařízení

22.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2.1
Činnosti na elektrickém zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Činností na el. zařízeních jsou veškeré úkony, prováděné na el. zařízeních, strojích a přístrojích, kde zdrojem energie nebo alespoň ovládání je elektrický proud. Můžeme je rozdělit na:

  • obsluhu elektrickém zařízení

  • práce na elektrickém zařízení

Obsluha

Obsluha el. zařízení jsou úkony spojené s uváděním el. zařízení do chodu, spínání, ovládání, monitorování. Považuje se za ni i výměna závitových pojistek a žárovek bez napětí. Je to i ovládání el. přenosného nářadí nebo el. spotřebičů. Je-li elektrické zařízení správně navrženo, zhotoveno a používáno a nedojde-li k demontáži nebo poškození krytů, je obsluhující dostatečně chráněn (zvláště na nízkém napětí) před dotykem s el. živými částmi (částmi pod napětím) a tím i před účinky el. proudu.

Podmínkou bezpečné obsluhy el. zařízení je, že elektrické zařízení je vhodné pro požadované činnosti, přizpůsobené podmínkám, ve kterých bude pracovat, a kvalifikaci osob, které je budou obsluhovat. Pokud jsou uvedené podmínky splněny, je nebezpečí úrazu při obsluze el. zařízení minimální.

Obsluhu el. zařízení provádějí většinou osoby bez elektrotechnické kvalifikace, obsluhu složitých el. zařízení mohou vykonávat jen

Nahrávám...
Nahrávám...