dnes je 5.12.2022

Input:

Aktuální stav přípravy norem řady EN 54

23.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2.1.1 Aktuální stav přípravy norem řady EN 54

Ing. Jiří Laifr

Na jednáních technické normalizační komise TNK č. 124 jsou již několik let podávány odpovědným pracovníkem ÚNMZ ing. Špačkem informace o velice pomalém postupu prací v technické komisi CEN/TC72 Fire Detection and Fire Alarm Systems, která je odpovědná za přípravu evropských norem řady EN 54 pro Elektrickou požární signalizaci. Jelikož jsme do systému ČSN již několik let nezavedli novou evropskou normu, situace připomíná téměř zastavené prací na přípravě norem.

Technická komise CEN/TC72 se však schází pravidelně na jarním a podzimním zasedání, pracovní skupiny pracují, přesto nové normy stále nejsou publikovány. Česká republika se již několik let z ekonomických důvodů jednání neúčastní, informace je možné sledovat z dostupných písemných materiálů pro členy TNK. Jako bývalý dlouholetý delegát ČR v CEN/TC 72 tento stav neustále sleduji a zdá se mi, že má několik příčin:

  1. Změna a zpřísnění pravidel pro tvorbu norem v CEN. CEN vzhledem k dřívějšímu delšímu časovému průběhu etap přípravy návrhu norem podstatně zkrátil jednotlivé etapy. V případě vážných technických problémů, může TC požádat o prodloužení etapy, pokud ani toto povolené prodloužení není splněno, úkol se zastavuje a zakládá se nový. Nová administrativní opatření se ve výsledku projeví jako značné prodloužení přípravy návrhu oproti dříve protahovaným průběhům úkolů.
  2. Ujasňování konkrétního znění nové vzorové přílohy ZA, týkající se certifikace výroků v souvislosti s přechodem z CPD na CPR. Přestože nařízení Evropského parlamentu č. 305/2011 (CPR) bylo schváleno v roce 2011 a 1. 7. 2013 skončilo přechodné období, byly doposud vydány k připomínkování pouze dva návrhy revizí norem a to revize EN 54-3(rev) a EN 54-20(rev), které již obsahují ZA přílohu ve shodě s CPR. Problematika nové ZA přílohy zdržela práci na normách odhadem o cca 3 roky.
  3. Úředníci v CEN si pro interní posuzování norem najímají konzultanty, pro každou TC jednoho (občas je i mění), kteří nejsou specialisté a technici v oboru výrobků a zkušebnictví. Dbají zejména na soulad s pravidly předpisů CEN, certifikace a mandátu č. 109, pod kterým se normy připravují. Tito konzultanti, pokud se jim nezdá nějaký administrativní problém v souladu s předpisy CEN, nebo se i navzájem nemohou shodnout na upřesnění konečného znění přílohy ZA, mají pravomoc normu odmítnout a opět práce zastavit do vyjasnění a odstranění problému a předložení nového návrhu. Jimi způsobené zpoždění není v trvání dnů, ale jednotkách měsíců. V době mého působení v TC 72 mnoho znamenitých expertů, zejména ze zkušeben, tyto administrativní překážky odmítalo v technické práci na normách dále trpět a raději práci v TC 72 ukončilo.
  4. Vedle přípravy nových norem se souběžně provádí i systematická prověrka potřeby revizí stávajících publikovaných norem. Pokud se při hlasování mezi členskými státy CEN odsouhlasí revize, je tato prováděna souběžně s přípravou nových norem v pracovních skupinách. Na některé výrobky jako ústředny, napájecí zdroje jsou pracovní skupiny pouze na tento výrobek, některé pracovní skupiny obsahují výrobků více, což může mít také vliv na průběh přípravy normy.
  5. Členové pracovních skupin, kteří se práce účastní na náklady svých firem, mohou průběh přípravy normy také ovlivnit. Vrací náklady svým firmám tím, že přizpůsobují normy svým výrobkům. V tomto téměř politickém boji je nalezení konsenzu také otázkou času. K dalším časovým ztrátám dochází, když se
Nahrávám...
Nahrávám...