dnes je 4.10.2022

Požadavky na prodlužovací přívody podle převzaté mezinárodní normy IEC 60884-2-7+A1Garance

30.10.2015, Václav M a ch á č e k, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z běžně používaných elektrických předmětů a to jak při soukromém používání, tak v pracovním procesu jsou pohyblivé prodlužovací přívody pro připojení elektrických spotřebičů, rozličného elektrického nářadí a obdobných zařízení nízkého napětí k pevnému…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Prozatímní elektrická zařízení v průmyslových objektechGarance

4.3.2014, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prozatímní elektrická zařízení v průmyslových objektech je dovoleno zřizovat jedině v případech nezbytné nutnosti, např. při prozatímním postavení nebo přemístění strojů, při prozatímním napájení strojů, při poruše na přívodu, při zkoušce strojů před odesláním…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Prozatímní elektrická zařízení na výstavách, poutích a podobných zábavných podnicích hlavní vypínačGarance

4.3.2014, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvodná vedení nn musí být provedena podle ČSN 33 2000-7-711 a ČSN 33 2000-7-740.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Prozatímní elektrická zařízení na staveništiGarance

4.3.2014, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Staveništěm se rozumí prostor určený projektem organizace výstavby jednoho nebo více objektů, které tvoří stavbu.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Předpisy pro prozatímní elektrická zařízeníGarance

4.3.2014, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prozatímní elektrické zařízení se zřizuje u krátkodobých nebo účelových zařízení, pokud po dobu jeho trvání bude zajištěna ochrana osob a zařízení. Každé prozatímní elektrické zařízení musí být odstraněno, nebo nahrazeno definitivním zařízením, když zanikl…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Prozatímní elektrická zařízení pro výrobu filmových nebo televizních pořadůGarance

4.3.2014, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za správný stav prozatímního zařízení odpovídá osoba odpovědná za elektrické zařízení - viz ČSN EN 50110-1 ed.2. Za zacházení a obsluhu odpovídá vedoucí příslušného pracoviště s odpovídající elektrotechnickou…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Úvod do problematiky revizí elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětíGarance

11.7.2013, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem revizí elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí je prohlídkou a zkoušením, jehož součástí jsou i provedená měření, prověřit jejich stav z hlediska…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Současné přístupy k revizní činnostiGarance

11.7.2013, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stále se lze setkat s názorem, a to i při různých odborných seminářích, zda je nebo není nutné provádět revize elektrických zařízení, elektrických instalací a zda mají revize praktický význam. Odpůrci provádění revizí většinou uplatňují…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Základní bezpečnostní opatření pro elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikaceGarance

11.7.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče, s nimiž přicházejí do styku nebo do jejich blízkosti osoby bez elektrotechnické kvalifikace – laici, musí být provedeny tak, aby jejich obsluha nebo práce s nimi a/nebo jakákoliv jiná činnost…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Legislativní předpisy zmíněné v části 14Garance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Technické normy zmíněné v části 14Garance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Revize a kontroly systémů ochrany objektů před bleskem a přepětímGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Prohlídka, zkoušení a měření elektrických instalacíGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Podklady pro provádění revizí a kontrol elektrických zařízeníGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Rozsah kontrol a revizí elektrických spotřebičůGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Požadavky na metrologickou kontrolu měřicích přístrojůGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi
Nahrávám...
Nahrávám...