dnes je 4.10.2022

Nové podnikové normy energetiky stanovující technické požadavky na elektroměrové rozváděče a kabelové rozvodné skříněGarance

21.3.2016, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. ledna 2016 vstoupily v platnost podnikové normy energetiky - PNE 35 7000 Distribuční rozváděče nízkého napětí – Kabelové rozvodné skříně a PNE 35 7030 Rozváděče nízkého napětí – Elektroměrové rozváděče. Jedná se o první vydání těchto norem. Uvedené normy…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Obecná opatření při návrhu nebo rekonstrukci elektrických rozvodůGarance

22.7.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zřízení hlavní ochranné přípojnice (dále jen HOP). V domě (obvykle ve vybrané místnosti v suterénu) se zřídí HOP a provede její spojení s elektricky vodivými předměty. Při této příležitosti se rovněž zkontroluje zemnící soustava hromosvodu a zjistí, zda vyhoví…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Hlavní závady elektrických rozvodů ve společných prostorách stávajících domůGarance

21.7.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavní závady elektrických rozvodů a zařízení ve společných prostorách stávajících domů jsou uvedeny v tabulce. V této tabulce nelze postihnout všechny varianty možných rizik vzniklých různými zásahy do elektrických rozvodů, jejichž odbornost byla…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Provedení rozvodů ve společných částech domuGarance

18.7.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

U stávajících objektů jsou elektrické rozvody na veřejně přístupných komunikacích uloženy buďto do podlah komunikací – to je systém používaný u starších typů objektů s nenulovou podlahou, u novějších objektů je vesměs užíváno lištových rozvodů pod stropem.…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Připojení HDV bytového domu k distribuční síti dodavatele elektřiny a jeho provedeníGarance

17.7.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavní domovní vedení je vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru. Jeho svislá část, procházející dvěma nebo více podlažími, se nazývá hlavním stoupacím vedením. Rozděluje-li se hlavní domovní vedení na více odboček, nazývá se ta část,…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Silové rozvody ve společných částech bytového domuGarance

16.7.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro kompletní vnitřní sítě byl používán systém TN-C (sdružená funkce vodiče ochranného a středního - toto řešení bylo ve 30. letech zavedeno jako přechodné na dobu 20 ÷ 30 let) v normované napěťové soustavě AC 380/220 V, 50 Hz.…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Základní rozdíl mezi rekonstrukcí a opravou elektrických rozvodůGarance

15.7.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zásahy do elektrických rozvodů u stávajících objektů je třeba si uvědomit základní pravidlo rozdílu mezi opravou a rekonstrukcí elektrických rozvodů v objektu.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrické rozvody bytových domůGarance

14.7.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Měření spotřeby elektrické energieArchiv

23.6.2014, Václav M ach áček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Zřizování elektrických přípojek nízkého napětíGarance

5.2.2013, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrické instalace - plavecké bazény, fontányGarance

6.9.2012, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Připojovací podmínky platné od 1. 4. 2011Garance

6.9.2012, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrické rozvodny nízkého napětí - prostorové požadavkyGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Nízkonapěťová zdrojová zařízeníGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrická zařízení v zemědělských a zahradnických zařízeníchGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Přípojky z holých vodičůGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Připojování vodičů přípojekGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Technické normy zmíněné v části 15Garance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Legislativní předpisy zmíněné v části 15Garance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Legislativní předpisy zmíněné v části 15Garance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrické rozvody pro výstavy, přehlídky a stánkyGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrické rozvody v bytechGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrická zařízení v kuchyníchGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Venkovní přípojkyGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Přípojky ze závěsných kabelů a izolovaných vodičůGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Kabelové přípojkyGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Jištění přípojek proti nadproudůmGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

ObjektyGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi
Nahrávám...
Nahrávám...