dnes je 14.6.2024

Input:

Vzory

28.10.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Námitka podjatosti (podle § 14 odst. 2 spr. ř.)

Stáhnout vzor

Městský úřad v Novém Kníně
stavební úřad
Náměstí Jiřího z Poděbrad 1
262 03 Nový Knín

V Mokrovratech dne 15. 11. 2008
ke sp. zn.: SÚ/35622/Kuch/21

Věc: Námitka podjatosti úřední osoby

Podávám námitku podjatosti úřední osoby ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, směřující vůči úřední osobě – úředníkovi stavebního úřadu v Novém Kníně panu Ing. Josefu Kuchtovi.

Tuto námitku odůvodňuji následovně:

Dne 4. 10. 2008 společnost ABC elektro, spol. s r.o. podala žádost o vydání stavebního povolení ve věci stavby prodejny na pozemku parc. č. 711/2 v k.ú. Nový Knín. Tímto dnem bylo současně zahájeno stavební řízení. Tato věc je v současné době vedena u zmíněného stavebního úřadu pod sp. zn. SÚ/35622/Kuch/21.

Nahlédnutím do spisu dne 12. 11. 2008 bylo zjištěno, že oprávněnou úřední osobou k posouzení žádosti a vedení celého stavebního řízení je Ing. Josef Kuchta. Jeho syn Jiří Kuchta, trvale bytem Pražská 319, Dobříš, je přitom vlastníkem sousedního pozemku par. č. 711/1 v k.ú. Nový Knín, a proto je podle § 109 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, rovněž účastníkem zmíněného stavebního řízení.

Navíc nás pan Jiří Kuchta opakovaně od realizace našeho záměru odrazoval s tím, že udělá všechno pro to, aby se vedle něj už

Nahrávám...
Nahrávám...