dnes je 23.10.2020

Input:

Vzor - Zápis z valné hromady společnosti - schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti

19.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4.1.5
Vzor – Zápis z valné hromady společnosti – schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti

Mgr. Pavla Krejčí

Zápis z valné hromady společnosti GALL, s. r. o.

Obchodní firma: GALL, s. r. o.

Sídlo: Praha 5, Kozíkova 15/2003, PSČ 158 00

IČO: 12356955

Místo konání VH: sídlo společnosti

Datum konání VH: 17. 1. 2021

Hodina konání VH: 9.00

Jednání valné hromady započalo v 9.00 hodin.

V úvodu jednání valné hromady všichni společníci společnosti, tj. Jan Kovář, bytem Horní 17, Praha 5, PSČ 150 00, r. č. 720415/1234, a Jan Bednář, bytem Dolní 25, Praha 5, PSČ 150 00, r. č. 700715/5678, prohlásili, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, a dále prohlásili, že v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK”), se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon o obchodních korporacích a společenská smlouva společnosti.

Dále prohlásili, že dnešní valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť všichni společníci společnosti se zákonným způsobem vzdali práva na svolání valné hromady a jsou splněny podmínky její usnášeníschopnosti podle ustanovení § 184 odst. 3 ZOK.

Společníci navrhli, aby program valné hromady byl následující:

1. Zvolení orgánů VH

2. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti

3. Závěr

K bodu 1: Volba orgánů valné hromady

Všichni společníci společnosti přistoupili k projednání bodu 1 programu, jímž byla volba orgánů valné hromady. Orgány navrhli zvolit takto:

předseda valné