dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor - Údaj o osobě hlavního akcionáře

5.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2
Vzor – Údaj o osobě hlavního akcionáře

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Představenstvu obchodní společnosti BETA INVESTMENTS, a. s., IČO: 234 56 765, se sídlem V Parku 2323/10, Praha 4, PSČ 148 00, zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 23456 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen “Společnost“),

byla dne 26. srpna 2018 doručena žádost obchodní společnosti GAMA, a. s., IČO: 176 65 756, se sídlem Kolbenova 1830, Praha 5, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 2254 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen “GAMA, a. s.“), o svolání valné hromady Společnosti za účelem rozhodnutí o nuceném přechodu akcií společnosti.

Představenstvu Společnosti bylo dnešního dne dále předloženo společností GAMA, a. s.:

1. celkem 53 123 kusů akcií emitovaných Společností jako cenné papíry, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč, vydaných jako 16 kusů hromadných listin série A, nahrazující celkem 53 123 kusů jednotlivých akcií pořadových čísel: 1 až 53 123, se kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 93,5 %.

2. čestné

Nahrávám...
Nahrávám...