dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Souhlas zaměstnance s přeložením do jiného místa výkonu práce

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.7
Vzor – Souhlas zaměstnance s přeložením do jiného místa výkonu práce

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec")

pracující pro

zaměstnavatel:

...........................................................................

se sídlem ...........................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .........

jehož jménem jedná ..........................................

(dále jako "zaměstnavatel")

níže uvedeného dne, měsíce a roku vydává písemný souhlas v souladu s ust. § 43 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, k 

přeložení do jiného místa výkonu práce

1. Zaměstnanec pracuje u

Nahrávám...
Nahrávám...