dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor - Slib odškodnění

5.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.23.2.1
Vzor – Slib odškodnění

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Podepsaná společnost

Alfa, s. r. o.

IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678

se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 2345

č. ú. 6943238/0800 vedený u České spořitelny, a. s.

zastoupená Františkem Novákem, jednatelem

(dále jako "Slibující")

tímto v souladu s § 2890 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, činí následující

slib odškodnění

Slibující tímto prohlašuje, že dne 12. 6. 2019 se bude konat na pozemku parc. č. 234/12 nacházejícím se v katastrálním území Hostivice, obec Hostivice, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj na listu vlastnictví č. 1234, který je v jeho vlastnictví (dále jako "Pozemek Slibujícího"), dobročinná akce pod názvem "Děti sobě". Za účelem organizační přípravy této akce Slibující potřebuje dopravit na Pozemek Slibujícího za pomoci dvou nákladních vozidel potřebný materiál na výstavbu stanového městečka, ve kterém bude akce probíhat. Doprava potřebného materiálu je možná pouze přes pozemek parc. č. 233 nacházející se v katastrálním území Hostivice, obec Hostivice, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj na listu vlastnictví č. 1235, který je ve vlastnictví Příjemce slibu (dále jako "Pozemek Příjemce slibu").

Slibující tímto žádá společnost:

Beta, s. r. o.

IČO: 346

Nahrávám...
Nahrávám...