dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Oznámení dle § 33 ZoPSD

6.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.3
Vzor – Oznámení dle § 33 ZoPSD

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Oznámení o uložení "Projektu fúze sloučením" do sbírky listin a zveřejnění informací
dle ustanovení § 33 a § 118 ZoPSD

Obchodní společnost Beta, a. s., se sídlem Na Větrném kopci 2456/12, Praha 3, PSČ 130 00, IČO: 455 12 457, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 2453 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "Beta, a. s."), jakožto nástupnická společnost

tímto plní svou zákonnou povinnost zveřejnění dle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) ZoPSD, přičemž tuto povinnost plní v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 ZoPSD i za zanikající společnost při fúzi sloučením, a to

obchodní společnost Alfa, s. r. o., se sídlem Neustupného 1832, Praha 5, PSČ 155 00, IČO: 123 45 678, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 12345 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "Alfa, s. r. o.").

(Beta, a. s., a Alfa, s. r. o., jsou dále společně označovány jako "Zúčastněné společnosti" a samostatně jako "Zúčastněná společnost".)

1. Do sbírky listin vedené Městským soudem v Praze pro spisovou značku B 2453 pro Beta, a. s., a do sbírky listin vedené Městským soudem v Praze pro spisovou značku C 12345 pro Alfa, s. r. o., byl uložen projekt fúze sloučením Zúčastněných společností (dále také jen "Projekt fúze sloučením").

2. Zúčastněné společnosti upozorňují své věřitele na jejich práva vyplývající z § 35 až 39 ZoPSD v souvislosti s fúzí sloučením. Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze sloučením zhorší dobytnost jejich pohledávek. Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnými společnostmi k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze sloučením podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a Zúčastněná osoba neposkytla přiměřené zajištění, je oprávněn požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku.

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé:

  • kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,

Nahrávám...
Nahrávám...