dnes je 15.1.2021

Input:

Vzor - Obecná plná moc k zastupování společníka na valné hromadě s. r. o. dle ustanovení § 168 ZOK

27.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.2.3
Vzor – Obecná plná moc k zastupování společníka na valné hromadě s. r. o. dle ustanovení § 168 ZOK

Mgr. Markéta Káninská

Plná moc

Já níže podepsaná

Olga Kratochvílová, nar. 21. 7. 1948

bytem Táborská 29/1, Praha 4, Nusle

(dále jen jako „Zmocnitel”)

tímto, jako společník společnosti ALFA, s. r. o., IČO: 544 77 889, se sídlem Táborská 29/1, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223355 (dále jen jako „Společnost”)

zmocňuji

Ing. Pavla Kratochvíla, nar. 23. 3. 1975

bytem Praha 4, Údolní 1104/99, PSČ 140 00

(dále jen jako „Zmocněnec”)

k tomu, aby Zmocnitele coby společníka Společnosti zastoupil při výkonu jeho práv na všech valných hromadách Společnosti, které se budou konat v období 1 (slovy: jednoho) roku ode dne udělení této plné moci, a to tak, že bude na těchto valných hromadách hlasovat či jinak právně jednat zejména následujícím způsobem:

  • učiní jménem Zmocnitele prohlášení, kterým se Zmocnitel vzdá práva na včasné a řádné svolání valné hromady Společnosti;

  • bude hlasovat o všech záležitostech, které

Nahrávám...
Nahrávám...