dnes je 26.9.2020

Input:

Vzor - Listina přítomných na valné hromadě - platné od 1. ledna 2021

10.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.2.0
Vzor – Listina přítomných na valné hromadě – platné od 1. ledna 2021

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Listina přítomných

na valné hromadě společnosti Holding, a. s.,

se sídlem Legerova 2, 110 00 Praha 1, IČO 123 45 678,

zapsané v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11111,

konané dne 4. ledna 2021 v 10.00 hodin v sídle společnosti, Legerova 2, 110 00 Praha 1.

1. Petr Novotný, RČ 680101/1111, trvale bytem Vodičkova 1, 110 00 Praha 1, jakožto vlastník 190 ks akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 5 000 Kč, číslovaných od č. 1 do č. 190, s počtem hlasů 95.

………………………………………….

Petr Novotný

S akcionářem Petrem Novotným je na valné hromadě na základě § 399 odst. 2 ZOK přítomna JUDr. Irena Klasová, advokátka se sídlem Vodičkova 38, 110 00 Praha 1.

…………………………………………….

JUDr. Irena Klasová

2. Sheepower, s. r. o., IČO: 123 45 678, sídlem Kozí 24, 110 00 Praha 1, jakožto vlastník 10 ks akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 5 000 Kč, číslovaných od č. 191 do č. 200, s počtem hlasů 5,

zastoupená na základě plné moci JUDr. Alanem Pálkou, advokátem se sídlem Anglická 40, 120 00 Praha 2.

…………………………………………….

JUDr. Alan Pálka

…………………………………………………………………………………………………………

Počet