dnes je 15.1.2021

Input:

Vzor - Exekuční příkaz

22.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.4.1
Vzor – Exekuční příkaz

JUDr. Alena Pokorá Malachová

Exekutorský úřad v …………………………………........

Exekutor ……………………………………….

Sídlo ……………………………………….

Město ……………………………………….

PSČ ……………………………………….

Banka ……………………………………….

Účet č. ……………………………………….

Ke sp. zn.: …………………….........................

Exekuční příkaz
dle ust. § 49 a § 63 zákona č. 120/2001 Sb.

Soudní exekutor, pověřený provedením exekuce na základě usnesení ……..………. soudu v…………………………………….. ze dne …………….., kterým byl nařízen výkon pravomocného a vykonatelného rozsudku ………………………...…… soudu v ………………………. ze dne …………….. č. j.: ……………...…….., k uspokojení pohledávky oprávněného …………………………………… v částce ……………………… s …….. % úroky …….….…………. od ….…………. do zaplacení, jakož i nákladů exekuce proti povinnému ………………………… rozhodl o provedení exekuce

I.

1.1 Postižením jiných majetkových práv povinného, a to: práva povinného na obchodní podíl u společnosti……………………........................................................................................................................................., popř. práva na podíl na likvidačním zůstatku družstva.

II.

2.1 Povinnému se zakazuje jakkoli nakládat s obchodním podílem (právem na podíl na likvidačním zůstatku družstva)

  • u obchodní společnosti……………………………………………….…………............

  • v družstvu…………………………………………………………………..…………….

2.2 Zaniká-li nařízením exekuce postižení jiných majetkových práv povinného, účast povinného v obchodní společnosti nebo v družstvu, nebo zrušuje-li se tím obchodní společnost, postihuje výkon exekuce pohledávku povinného z práva na vypořádací podíl, popř. z práva na podíl na likvidačním zůstatku.

Poučení: Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

V …………………………….dne ……………..

…………………………….

Soudní exekutor

Nahrávám...
Nahrávám...