dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor E: Smlouva o převodu obchodního podílu mezi společníky

19.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor E: Smlouva o převodu obchodního podílu mezi společníky

Stáhnout vzor

Smlouva o převodu obchodního podílu mezi společníky

I.
Smluvní strany

             
1. Převodce: Ing. Zdeněk Vališ
r.č.: 400121/044
bytem: Praha 4, Dědinova 1980, PSČ: 149 00
společník společnosti Datacentrum, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00
IČ: 44211852
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1212
(dále jen převodce)

a

             
2. Nabyvatel: Ing. Jan Štěpánek
r.č.: 621212/1413
bytem: Praha 2, Legerova 2, PSČ: 120 00
společník společnosti Datacentrum, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00
IČ: 44211852
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1212
(dále jen nabyvatel)

II.
Postavení smluvních stran

  1. Převodce je, jak výše uvedeno, společníkem společnosti Datacentrum, spol. s r.o. Základní kapitál společnosti Datacentrum, spol. s r.o. činí 1 000 000 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských). Převodce má na společnosti Datacentrum, spol. s r.o. obchodní podíl 50 % a tomu odpovídající vklad 500 000 Kč, který je plně splacen.

  2. Nabyvatel je, jak výše uvedeno, společníkem společnosti Datacentrum, spol. s r.o. Nabyvatel má na společnosti obchodní podíl 50 % a tomu odpovídající vklad 500 000 Kč, který je plně splacen.

III.
Předmět převodu

  1. Předmětem převodu je obchodní podíl převodce, představující 40 % na společnosti Datacentrum, spol. s r.o.

  2. Převodce převádí touto smlouvou 40 % svého obchodního podílu na nabyvatele, který převáděný obchodní podíl od převodce přebírá.

  3. K převodu obchodního podílu na společníka i k rozdělení obchodního podílu převodce na obchodní podíl 10 % a 40 % dala souhlas valná

Nahrávám...
Nahrávám...