dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Dohoda o změně pracovní smlouvy - změna druhu práce

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.1
Vzor – Dohoda o změně pracovní smlouvy – změna druhu práce

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnavatel:

...........................................................................

se sídlem ...........................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .........

jehož jménem jedná ..........................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

dohodu o změně pracovní smlouvy
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne .................. pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec

Nahrávám...
Nahrávám...